Денес ги покажавме нашите бои и го поддржавме денот и месецот на ретките болести.
Голема благодарност за соработката до директорката на ООУ ,,Гоце Делчев" Битола Наташа Ставревска, учениците и вработените , за прекрасната работилница која заеднички ја реализиравме.

Бадниковата вечер во ЈОУ Дом за стари лица ,,Сју Рајдер" Битола со наслов "Запрете за миг и запејте во име на Бога".

Големиот ден Бадник беше одбележан во просториите на ЈОУ Дом за стари лица Сју Рајдер" Битола со црковна музика од Византискиот црковен хор „Св. Нектариј Битолски“, песни од ѕвездоводилките на „Бадниковите поворки“ и бадникови пакетчиња за корисниците на социјалните услуги што ги нуди установата. Сите уживаа во божиќната магија која зрачеше со мир и спокојство.

По повод православната нова година и празникот Обрезание Господово и Свети Василиј Велики во нашата установа го празнувавме Стара нова година. Во прилог фотографии од празнувањето.

Врз основа на член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор(Службен весник на Република Македонија бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.143/19 и 14/20), член 211 од Законот за социјална заштита (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21 и 99/22), член 22 и 23 од Законот за работни односи (Сл.Весник бр.167/15, 27/16, 120/18, 110/19, 267/20 и 151/21) , член 8 од Колективниот договор за социјална заштита (Сл.Весник бр.249/19) во согласно со Правилникот за систематизација на работните места бр.01-152 од 20.08.2019 г. и Одлуката за распишување на јавен оглас за вработување бр.02-197/1 од 18.10.2022 год., ЈОУ Дом за стари лица “Сју Рајдер ” Битола објавува :