На ден 27.06.2019 според нашата програма се реализира патување до нашиот бисер, Охридското Езеро, Калиште Струга, каде нашите штитеници имаа прилика да уживаат и одморат покрај убавините на нашиот бисер. Повеќе од фотографиите во прилог...

Спој помеѓу младоста и староста. На ден 29.05.2019 во соработка со учениците од ОУ Св. Кирил и Методиј, во нашиот дом за нашите корисници од нивна страна беше изведена приредба.

Хуманитрна помош за штитениците во Домот за стари лица „Сју Рајдер“ достави невладиното еколошко здружение „Еко жена“ од Битола. Членките на оваа организација, од средствата издвоен од членарината, во Старскиот дом донираа...

Со цел подобрување на условите на корисниците на нашите услуги на ден 28.05.2019 година Домот за стари лица Сју Рајдер направи и набавка на дополнителни нови 200 ќебиња како и 100 перници со што веќе постоечките ќебиња и перници беа заменети со нови. Повеќе од сликите во прилог.