Одбележување на денот за грижа на старите лица

Учениците со своите наставнички од ОУ "ЃОРЃИ СУГАРЕВ" во посета на домот. Повод е одбележување на денот за грижа на старите лица.
Заедничка дружба, весело и ! Им благодариме за укажанато внимание.

Реализирана планираната ескурзија според програмата за работа на домот. Посета на манастирот Св Наум - Охрид. Среќни лица, распеани и задоволни.