Учениците со своите наставнички од ОУ "ЃОРЃИ СУГАРЕВ" во посета на домот. Повод е одбележување на денот за грижа на старите лица.
Заедничка дружба, весело и ! Им благодариме за укажанато внимание.

 

01 02
03 04
 05  06