Реализирана планираната ескурзија според програмата за работа на домот. Посета на манастирот Св Наум - Охрид. Среќни лица, распеани и задоволни.

 

01 02
03 04
05 06