Почитувани во прилог го објавуваме јавниот повик за членови на совет на корисници. 

За член на Советот на корисници може да биде избрано лице:

Сите детали во врска со сместување на лице во нашиот дом можете да ги прочитате во прилог.

За да едно лице биде сместено во Домот треба да се достават следните документи кои можете да ги најдете на нашата веб страна