Вино и парченце поскура што им се дава на христијанските верници при обред на причестување, како симбол на телото и крвта на Исус Христос и последната вечера со апостолите.

01 02 03
04 05 06
07 08   09