Во прилог можете да го превземете образецот жалба за слободен пристап на информации.

Превземи на следниот линк: Образец жалба за слободен пристап на информации