Јавен повик за избор на членови на Совет на корисници на ЈОУ Дом за стари лица Сју Рајдер Битола. Во прилог можете да го прегледате јавниот повик на следниот линк.

Јавен повик за избор на членови на Совет на корисници