8-ми Март прославен во Домот за стари лица Сју Рајдер - Битола