01 02
03 04
 05 06 

 Исто така повеќе можете да прочитате и да погледнете видео прилогот од прославата на следниот линк на Тера телевизија.

Прилог ТЕРА ТВ.