РОТАРАКТ КЛУБ ОД Битола Со ВНИМАНИЕ И ПОЧИТ за нашите кориснички и вработени по повод празникот на жената 8 ми март.

 

01 02
03 04
05 06